Agiloft BPM – en unik no-code-plattform för alla dina processer

Avtals­hantering

Automatisera din avtalshantering, reducera riskerna och öka vinsten. Hillside Nordic introducerar tillsammans med Agiloft en komplett lösning för hela livscykelshanteringen av dina avtal. Avtalshantering är den främsta funktionen, men i plattformen kan du göra mycket mer än så.
 
Låt oss hjälpa dig att digitalisera dina processer på en no-code plattform i molnet eller i dina egna lokaler.

För hela organisationen

Nu finns verktyget som hjälper er att ta fullt ägarskap över processen för avtalshantering. Agilofts lösning för avtalshantering automatiserar avtalsflöden när det gäller att upprätta, godkänna och övervaka avtal. Företag får betydande besparingar i inköp, effektivare försäljningscykler och drastiskt minskade efterlevnadsrisker.
Lösningen bygger på en no-code-plattform och har hög säkerhet samt erbjuder en helt anpassningsbar best-practice-funktionalitet för både köpare och säljare.
 
Skapa avtal direkt med hjälp av lättillgängliga arkiv, mallar och klausulbibliotek. Flexibla arbetsflöden för godkännande och automatiska meddelanden snabbar upp avtalsprocessen. Systemet har inbyggda AI-funktioner som erbjuder möjlighet att identifiera och importera nyckelvillkor och klausuler.
 
Även de mest komplexa processerna för godkännanden kan automatiseras samtidigt som funktioner för att säkra efterlevnad och för automatiserade meddelanden skapar trygghet i processen. Med hjälp av sömlös integration emot befintliga system blir processen effektivare.

Agiloft

Agiloft är designat för att tillgodose företagets hela behov, inte bara ur ett tekniskt perspektiv utan också när det gäller organisation och infrastruktur.
 
Agiloft tillhandahåller en komplett och stabil lösning för att effektivisera alla era processer, som att initiera, godkänna, förvalta och övervaka företagskontrakt.
 
Agiloft tillgodoser behoven hos de största organisationerna för att sänka kostnaderna för inköp, påskynda försäljningen, bevaka åtaganden och minska regulatoriska och juridiska risker under hela kontraktets livscykel.
Upptäck fördelarna med agiloft business process plattform

Låt oss visa hur

Många lösningar säger sig vara flexibla och snabba att anpassa, men vi bevisar det faktiskt för er. Vi erbjuder en personlig demo av er tuffaste affärsprocess som bevis på att Agiloft verkligen kan möta era behov.

Convo-AI

Chatta med dina avtal

ConvoAI gör det enkelt för alla med behörighet att hitta och interagera med sina kontrakt. Alla Användare, inte bara de på Legal, kan slå upp sina kontrakt, dubbelkolla villkor och datum och låsa upp data när de är inlåsta i ett arkivskåp. Allt utan att juristerna lyfte ett finger.

Delegerad

Vem som helst i organisationen kan godkännas för att söka, analysera och granska detaljerna i viktiga avtal.

Användarvänlig

Det finns inget behov av att utbilda användare i juridiska termer eller jargong – naturlig språkbehandling tolkar vanligt, mänskligt språk.

Juridiskt befriande

Alla de timmar som juridiken en gång spenderade på att svara på oändliga förfrågningar om lagrad information? Ett minne blott.

Spara pengar

Godkända användare kan hålla koll på datum för automatisk förnyelse, volymrabatter med mera, vilket skyddar planer och budgetar.

Prestationshöjande

Inköp kan snabbt hitta befintliga kontrakt för att säkerställa att skyldigheterna uppfylls och värdet realiseras.

Få superkrafter

Att frigöra data från alla dina avtal förändrar förutsättningarna, vilket ger dig en fördel som konkurrenterna bara kan drömma om.

AI-plattform

Artificiell intelligens + Mänskligt intellekt

AI-plattformen hjälper dig direkt så att du frigör tid att vara briljant. Importera äldre avtal snabbt, läs in tredjepartsavtal på ett smart sätt, träna algoritmer för att hitta precis det du behöver och introducera generativ AI i ditt avtalsarbetsflöde utan att det behövs en tillstymmelse till programmering. Människocentrerad, pragmatisk AI som verkligen fungerar.

Lösningsorienterad

Superfokuserad på att lösa verkliga utmaningar: onboarding av kontrakt, granskning och analys samt dataupptäckt.

Anpassningsbar

Tillräckligt flexibel för att använda offentliga och era egna modeller, vilket gör det möjligt för icke-tekniska användare att snabbt och enkelt skapa skräddarsydda algoritmer.

Kontroll

Det är du som kontrollerar hur ni använder det som AI:n producerar och behåller full kontroll över hur automatiserat språk används.

Häpnadsväckande

Upptäcker oväntade och paradigmskiftande mönster i avtal som förändrar hur verksamheten drivs.

Effektiv

Fungerar det vardagliga automatiskt och utan klagomål, så att briljanta sinnen är fria att utöva sin magi.

Ständigt växande

I takt med att kunskapen om AI fördjupas och stärks levereras nya innovationer minst två gånger om året, vilket skyddar investeringen.

Upptäck fördelarna med agiloft business process plattform

Låt oss visa hur

Många lösningar säger sig vara flexibla och snabba att anpassa, men vi bevisar det faktiskt för er. Vi erbjuder en personlig demo av er tuffaste affärsprocess som bevis på att Agiloft verkligen kan möta era behov.

Snabbare säljcykel ökar intäkterna och kassaflödet

Automatiserad avtalsprocess sparar tid

Skapa offerter och avtal direkt med hjälp av full integration emot olika CRM-system. Avtal skapas med ett klick och tack vare automatiserade processer för godkännande (integrerat med e-post, SMS och e-signatur) blir affärsavsluten snabbare.

Bättre kundupplevelse

Med en effektivare avtalsprocess ökar din förmåga att leverera en bra kundupplevelse. Minimera risken att inte uppfylla åtaganden emot kunderna och överträffa samtidigt kundernas förväntningar genom att vara proaktiv med hjälp av en effektiv avtalsprocess.

Bättre precision i intäktsprognoser

Verklighetsbilden av företagets affärer återfinns i befintliga avtal. Nu är det möjligt att effektivt hämta avtalsinformation från en central källa som kan struktureras och delas med intressenter. Det reella värdet av en affär uppnås om alla berörda har rätt information om vad som gäller. Skapa trygghet med hjälp av behovsanpassade dashboards och rapporter för exempelvis nyckeltal och varningar för interna roller, avdelningar och kunder.

Säkra intäkterna

Stoppa intäktsläckage – Agiloft CLM håller inte bara reda på åtaganden och slutdatum för avtal utan även omförhandlingar och avtalsmässiga förutsättningar för korrekt fakturering. Systemet rekommenderar åtgärder för att maximera intäkterna.
Upptäck fördelarna med agiloft business process plattform

Låt oss visa hur

Många lösningar säger sig vara flexibla och snabba att anpassa, men vi bevisar det faktiskt för er. Vi erbjuder en personlig demo av er tuffaste affärsprocess som bevis på att Agiloft verkligen kan möta era behov.

Automatisera hela avtalslivscykeln

Nya leverantörer introduceras effektivare

Snabba upp processen – minska introduktionstiden för leverantörer och säljare upp till 10 gånger genom att automatisera arbetsflöden för obligatoriska förfrågningar om information.

Professionella och bättre affärer

Etablera relevant styrning – säkerställ att varje enskilt avtal efterlever företagets standarder och inkluderar ett konsekvent och lämpligt språk med hjälp av ett digitalt arkiv, klausulbibliotek och konfigurerbara affärsregler. En säker och behörighetsbaserad leverantörsportal gör förhandlingarna enklare.

CLM kan integreras med ERP-system

Utnyttja din befintliga affärsdata –  integrera Agiloft med ditt affärssystem och anpassa koder för kostnadsställen för att följa upp kostnader emot budget.

Leverantörernas prestationer följs upp

Bevaka avtalsefterlevnaden – kontrollera leverantörernas prestation emot servicenivåavtal och avtalsåtaganden. Synliggör risker och möjligheter med anpassade rapporter och automatiska varningar för kostnader, förfallodatum och efterlevnad.
Rapporteringsverktygen ger möjlighet till analyser av utfallet för befintliga avtal, vilket ger förutsättningar att förhandla bättre avtal.
Upptäck fördelarna med agiloft business process plattform

Låt oss visa hur

Många lösningar säger sig vara flexibla och snabba att anpassa, men vi bevisar det faktiskt för er. Vi erbjuder en personlig demo av er tuffaste affärsprocess som bevis på att Agiloft verkligen kan möta era behov.

Effektiv juridisk hantering av avtal och efterlevnad

Kontroll på avtalsrisker

Identifiera juridiska risker i avtalen – AI-aktiverad riskpoäng tydliggör riskerna i dina avtal så att du kan minimera avtal med hög risk.

Trygghet genom att ta ansvar för efterlevnad

Förenkla och rationalisera efterlevnad – oavsett om efterlevnaden avser ICFR/SOX, GDPR eller övervakning av avtalsvillkor och SLA:er, hanteras efterlevnaden med automatiska meddelanden, revisionsspårning och konfigurerbara kontroller.

Eliminera hinder för verksamheten

Snabba upp juridiska godkännanden – anpassade arbetsflöden minskar granskningstiderna och med mobilanpassade godkännanden via epost påskyndas processen ytterligare.

Juridiska teamet blir digitalt

Skapa ordning i hela processen – effektivisera och kvalitetssäkra processerna och skapa en rimlig arbetsbelastning för alla med hjälp av automatiserade arbetsflöden och aviseringar.
Upptäck fördelarna med agiloft business process plattform

Låt oss visa hur

Många lösningar säger sig vara flexibla och snabba att anpassa, men vi bevisar det faktiskt för er. Vi erbjuder en personlig demo av er tuffaste affärsprocess som bevis på att Agiloft verkligen kan möta era behov.

Trygghet med automatiserade och transparenta processer

Alla företagets avtal ska hanteras med god kontroll, insyn och hög kvalitet.

Automatiserad avtalsprocess ger trygghet

Lev upp till förväntningarna – undvik oönskade kostnader och oväntade intäktsförluster genom att säkerställa riktighet och fullständighet i avtalsprocessen.

God kostnadskontroll på avtalsprocesserna

Reducera finansiella risker – ekonomi och controllers får synlighet i avtalsflödet samt bättre kontroll på kostnadsåtaganden med hjälp av effektiva rapporteringsverktyg.

Intäktsläckage från avtal minimeras

Etablera kontroll – separata kontroller för intäktssäkring behövs inte. Agiloft ger tillräcklig kontroll för att säkerställa att inte förluster uppstår på grund av otillräcklig kontroll på avtalstider och åtaganden.

Sätt mål på din avtalsprocess och följ upp

Säkerställ processkvaliteten och minimera waste – Agiloft är ett verktyg för att säkerställa kvaliteten i avtalsprocessen. Det skapar nöjda leverantörer, partners och kunder.
Upptäck fördelarna med agiloft business process plattform

CLM demo

Många lösningar säger sig vara flexibla och snabba att anpassa, men vi bevisar det faktiskt för er. Vi erbjuder en personlig demo av er tuffaste affärsprocess som bevis på att Agiloft verkligen kan möta era behov.

Automatiserade processer underlättar för alla

Automatiserad avtalsprocess underlättar din upphandling

Med en automatiserad avtalsprocess kan alla skapa nya avtal utan att riskera att göra fel. Avtalsägare och personer som ansvarar för hanteringen av avtal får utmärkta verktyg som underlättar arbetet.

Förbättrat internt samarbete

Samarbetet mellan olika avdelningar blir effektivare. När Agiloft är konfigurerat och klart, blir alla berörda automatiskt involverade när avtalsprocessen är igång. En avdelning som har behov av ett avtal får ett nära, konsekvent och effektivt samarbete med inköp- och juridikavdelningarna via den automatiserade avtalsprocessen.

Synlighet och omdelbar tillgång till alla avtal

Inköpsavdelningen har tillgång till effektiva verktyg för att understödja avtalsägare och övriga inblandade kan upprätta, hantera och övervaka avtal.

Ökat förtroende hos dina externa leverantörer och kunder

Med en ökad kvalitet i din interna avtalsprocess och full kontroll på avtalslivscykeln, blir upplevelsen hos externa partners bättre. Ditt företag kan erbjuda hög integritet, ordning och reda – vilket kommer att uppskattas av alla parter.
Upptäck fördelarna med agiloft business process plattform

Låt oss visa hur

Många lösningar säger sig vara flexibla och snabba att anpassa, men vi bevisar det faktiskt för er. Vi erbjuder en personlig demo av er tuffaste affärsprocess som bevis på att Agiloft verkligen kan möta era behov.

Servicedesk och ITSM enligt ITIL

Den flexibla strategin för implementering av ITIL

Börja enkelt med vår out-of-the-box-lösning som ger dig hela ITIL-ramverket och mängder med best praxis. Använd det som är vettigt för ditt företag och stäng av de element som ännu inte behövs. Vår anpassningsbara teknik gör det enkelt att anpassa systemet så att det matchar dina verksamhetsbehov och preferenser. Det enda du behöver för konfiguration och användande är en webbläsare – ingen kodning krävs.
Upptäck fördelarna med agiloft business process plattform

ITSM demo

Många lösningar säger sig vara flexibla och snabba att anpassa, men vi bevisar det faktiskt för er. Vi erbjuder en personlig demo av er tuffaste affärsprocess som bevis på att Agiloft verkligen kan möta era behov.

Efterlevnad

Eller varför inte din Riskhanteringsprocess!

Det finns egentligen inget som begränsar dig när det gäller att förvalta olika processer på Agilofts kodfria plattform.

Vi har tagit fram en modul som hjälper dig att hantera alla dina åtagande när det gäller att påvisa efterlevnad av GDPR. Men det kan lika väl vara att hantera din Riskhanteringsprocess, helt anpassat efter din verksamhet!

Alla grundläggande processer finns redan, det enda du behöver göra är att anpassa dem efter den process du vill hantera, utan att skriva en enda rad kod!

Upptäck fördelarna med agiloft business process plattform

CLM demo

Många lösningar säger sig vara flexibla och snabba att anpassa, men vi bevisar det faktiskt för er. Vi erbjuder en personlig demo av er tuffaste affärsprocess som bevis på att Agiloft verkligen kan möta era behov.

Fördelarna för dig

75 % av stora IT-projekt misslyckas enligt Gartner

Med 25 års erfarenhet och en kodfri plattform så lyckas 99,6% av alla implementeringar av Agiloft CLM!
Agiloft är så säkra på sin lösning att ni får pengarna tillbaka utan följdfrågor om ni inte är nöjda.

För stora och små

Kör i molnet eller i dina egna lokaler. Agilofts agila plattform används av Fortune-100-företag, nystartade företag och offentliga verksamheter. Med Agiloft kan du aldrig vara för liten eller för stor.

Kodfri plattform

Äntligen en lösning som du snabbt kan anpassa exakt efter dina behov utan bli fastlåst. Du har alltid den senaste versionen och du kan implementera dina idéer inom veckor istället för månader.
Upptäck fördelarna med agiloft business process plattform

CLM demo

Många lösningar säger sig vara flexibla och snabba att anpassa, men vi bevisar det faktiskt för er. Vi erbjuder en personlig demo av er tuffaste affärsprocess som bevis på att Agiloft verkligen kan möta era behov.

Calliditas

Uppdrag: Agiloft

Calliditas Therapeutics arbetar för att utöka behandlingsalternativen och etablera nya vårdstandarder för personer med sällsynta sjukdomar. De har kontor både i Sverige, USA, Frankrike och Schweiz.

När Calliditas hörde av sig till Hillside Nordic var de redan igång med implementeringen av Agiloft på sitt kontor i New York. Då hade de en amerikansk leverantör; men när avtalet med dem löpte ut valde de att byta till Hillside Nordic.

Ett val som Patricia Pattugalan berättar att hon är mycket nöjd med:
”Hillside Nordic tar sig verkligen tiden för att hjälpa oss – både med stora och små önskemål. Och alltid med ett leende på läpparna.”

Patricia arbetar som kontorschef och verkställande assistent på New York-kontoret och är den som driver Agiloftprojektet där.

”Agiloft är ett fantastiskt system som hjälper oss att hantera våra avtal globalt. Att det är så anpassningsbart gör att det verkligen passar våra behov.”

Om ett system inte har de funktioner som användaren önskar kommer hen att söka sig till något annat, menar Patricia. Men med Agiloft och Hillsides utveckling av systemet upplever de inte det problemet.

”Hillside Nordic förstår att även små justeringar är viktiga för vår verksamhet. De har lång erfarenhet och oklanderlig kompetens samtidigt som de jobbar hårt och alltid sätter projektet först. Deras professionalism och uppmärksamhet på detaljer är förstklassig, och de gör alltid det lilla extra för att säkerställa att Calliditas är nöjd.”

Patricia rekommenderar mer än gärna Hillside till andra:
”Hillside är ett extremt pålitligt och kompetent IT-företag som är lätt att samarbeta med. De är kunniga i en mängd olika program och har en stark förståelse för hur man bäst använder dessa tekniker för att uppnå önskade resultat. Jag rekommenderar starkt deras tjänster till alla organisationer som letar efter en effektiv och pålitlig IT-konsult.”

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig i din verksamhet?

Roxtec

Uppdrag: IT-säkerhet

Roxtec är global marknadsledare när det kommer till tätningslösningar för kabel- och rörgenomgångar. De verkar på över 80 marknader och har närmre 30 dotterbolag.
 
Hillside Nordic har under många år fått förtroendet att hjälpa Roxtec med sin IT-säkerhet.
Viktor Andreasson, Global information security officer på Roxtec, förklarar att säkerheten är av yttersta vikt för dem:
”Säkerhet är väldigt viktigt för oss och Hillside Nordic hjälper oss att bevaka och utveckla den.”
 
Uppdraget innefattar bland annat omvärldsbevakning, framtagning av säkerhetslösningar och utbildning av personal.
Roxtec är mycket nöjda med det arbete som Hillside Nordic utför. Viktor berättar:
”Hillside Nordics kompetens är väldigt hög och vårt samarbete fungerar utmärkt. Vi uppskattar att de är så snabba på att testa och implementera nya funktioner.”

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig i din verksamhet?

Roxtec

Uppdrag: Teams/Yealink

Roxtec är global marknadsledare när det kommer till tätningslösningar för kabel- och rörgenomgångar. De verkar på över 80 marknader och har närmre 1000 anställda.
 
Hillside Nordic har tagit fram en heltäckande konferenslösning och hjälpt till att implementera den i samtliga konferensrum på Roxtecs huvudkontor i Karlskrona.
 
Rikard Hasselgren, CIO på Roxtec, berättar att de är nöjda med arbetet:
”Hillside Nordic är experter på allt som rör Microsoftprodukter och vi är väldigt nöjda med det arbete de gör för oss.”
 
Med närmre 1000 anställda och närmre 30 dotterbolag är det lätt att förstå att en smidig konferenslösning kan effektivisera det dagliga arbetet.
 
Rikard berättar om uppdateringen:
”Våra konferensrum har blivit modernare och mer professionella. Att få igång ett digitalt möte går mycket snabbare nu. Det går även smidigare att dela information och samarbeta.”

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig i din verksamhet?

Affärsverken

Uppdrag: Agiloft 2

Affärsverken levererar el, värme och fiber samt samlar in avfall och kör skärgårdsbåtarna i Karlskrona. Det är ett stort bolag med många olika avdelningar, som alla har olika behov när det kommer till det interna systemet.
 
Genom Hillside Nordic har Affärsverken infört Agiloft som ärendehanteringssystem för Affärsområdet Kommunikation. Att det blev just Agiloft beror på att det är ett anpassningsbart system och för att det tidigare implementerats på IT-avledningen med ett mycket gott resultat.
 
Martina Skog Tham, Projektledare och Kontrollrumstekniker på Affärsverken, berättar hur de blivit hjälpta av det nya systemet:
”Agiloft hjälper oss att samla allt på ett ställe. Där tar vi emot felanmälningar och beställningar från alla våra tjänsteleverantörer. Vi samlar även användbar statistik och kan ta emot interna beställningar.”
 
I framtiden vill de implementera Agiloft på fler av Affärsverkens interna avledningar. Martina berättar:
”Vi är jättenöjda med Hillside Nordics arbete. De är drivande, kommer med förslag och hittar lösningar. Agiloft är ett smidigt system som underlättar det dagliga arbetet och vi hoppas kunna implementera och anpassa det till fler avledningar för att ytterligare effektivisera våra interna processer.”

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig i din verksamhet?

OneCo

Uppdrag: IT-säkerhet

OneCo är Sveriges ledande leverantör av servicetjänster inom teknisk infrastruktur. De har en bred tjänsteportfölj där de bland annat bygger och underhåller infrastruktur för elnät, telekommunikation och grön teknik.
 
På ett tekniskt företag som OneCo är den digitala säkerheten av yttersta vikt. För att optimera den hjälper Hillside Nordic till att successivt öka säkerheten i framförallt Microsoftmiljö och klienter (mobiltelefoner och laptops).
 
Det görs genom att koppla upp enheterna till en speciell säkerhetsportal som flaggar för säkerhetsbrister. Hillside Nordic hjälper dessutom till att tolka vad som behöver göras samt utbildar personal i nya säkerhetstekniker.
 
Mikael Keinonen, IT-chef på OneCo berättar att de är mycket nöjda med Hillside Nordics arbete:
”De är duktiga och engagerade i frågorna. Hillside Nordics arbete har förbättrat säkerheten i vår digitala miljö. Vi har sedan samarbetet med dem inte drabbats av någon svår attack vilket är hela poängen med arbetet”.
 
I säkerhetsportalen analyseras företaget och får en så kallad Secure Score – ett betyg på säkerhetsnivån. Sedan starten med Hillside Nordic har OneCos Secure Score mer än dubblerats.
 
Mikael berättar om resultaten:
”Eftersom snittet på företag i vår storlek ligger mycket lägre så är vi väldigt nöjda med resultatet hittills. I en digital värld kan vi aldrig känna oss helt säkra mot attacker. Men vi känner oss trygga med att Hillside Nordic ger oss de bästa förutsättningarna vi kan ha.”

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig i din verksamhet?

Ecenea

Uppdrag: Upphandlingssamarbete

Ecenea är ett kunskapsföretag med stor erfarenhet inom strategiskt inköp och offentlig upphandling. Tillsammans med dem fick Hillside Nordic i uppdrag att upphandla IT-driften åt Upphandlingsmyndigheten.
 
Eceneas roll var som upphandlingsexpert och Hillside Nordic anlitades som konsult med teknisk expertis.
 
Per Rapp, Upphandlingskonsult på Ecenea, berättar att samarbetet fungerade jättebra:
”Hillside Nordic bistod med både kunskap och trygghet. De gjorde ett jättebra jobb och att samarbeta med dem var bara roligt!”
 
Hillside Nordic ansvarade bland annat för kravställning och behovsframställning samt var med under både förhandlingar och implementering.
 
Ecenea är nöjda med Hillside Nordics arbete. Per Rapp berättar:
”Hillside Nordic lyckades lägga upp säkra leveranser, höll tidsplanen och levererade ett proffsigt och väl utfört arbete. Jag skulle gärna göra fler uppdrag med Hillside Nordic som samarbetspartner.”

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig i din verksamhet?

BTH

Uppdrag: Upphandlingar

Blekinge Tekniska Högskola (BTH) bedriver utbildning och forskning inom områdena teknik och hälsa.
 
När de behövde se över sina skrivarsystem tog de hjälp av Hillside Nordic för att skapa en genomarbetad upphandling. Att det blev just Hillside Nordic som fick uppdraget var faktiskt en slump. Som statlig högskola får de inte välja fritt utan behöver välja en av Kammarkollegiet godkänd leverantör.
 
Jonas Bengtsson, print- och telefoniansvarig på BTH berättar att allt gått över förväntan:
”Eftersom vi inte valde leverantör helt fritt visste vi inte vad vi kunde förvänta oss av Hillside Nordic. Men vi kunde inte varit mer nöjda med deras arbete! Hillside Nordic visade på stor kunskap och upphandlingen gick hur bra som helst.”
 
När det några år senare blev dags att upphandla telefonilösningar tog BTH gladeligen hjälp av Hillside Nordic igen.
Jonas berättar om hur samarbetet fungerat:
”Vi var så nöjda med Hillside Nordic första gången att det var glädjande att få välja dem även andra gången. Vi upplevde att de verkligen prioriterade oss och fick svar direkt när vi hörde av oss. Jag har inget annat är gott att säga.”

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig i din verksamhet?

BTH

Uppdrag: 360-analys

Blekinge Tekniska Högskola (BTH) bedriver både utbildning och forskning. De har en tydlig profil där digitalisering och hållbarhet genomsyrar hela verksamheten.

BTH:s IT-chef Johan Nordgren tycker att det är viktigt att regelbundet se över sina interna processer för att försäkra sig om att de jobbar på rätt sätt. Av den anledningen hörde de av sig till Hillside Nordic som fick i uppdrag att göra en oberoende 360-analys av BTH:s IT-organisation och dess processer.

Hillside Nordic kollade på bland annat rutiner och intervjuade personal som jobbar med processerna. Resultatet av analysen presenterades tillsammans med rekommendationer. Med hjälp av Hillside Nordics analys har BTH själva kunnat arbeta vidare och förbättra sin IT-miljö.

Johan Nordgren berättar om Hillside Nordics arbete:

”Hillside Nordic gav ett förtroendeingivande intryck och gjorde ett jättebra jobb. Deras arbete har gett ett positivt resultat i vår verksamhet och jag anlitar dem gärna igen om vi i framtiden har behov av en ny analys.”

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig i din verksamhet?

Affärsverken

Uppdrag: Agiloft 1

Affärsverken levererar el, värme och fiber samt samlar in avfall och kör skärgårdsbåtarna i Karlskrona. Deras verksamhet är bred och det är därför av yttersta vikt att deras interna system är flexibelt och underlättar deras arbete.

Genom Hillside Nordic har Affärsverken infört Agiloft som ärendehanteringssystem för IT-avdelningen. Att det blev just Agiloft beror på att det är ett anpassningsbart system som tillåter många konfigurationsändringar utan att personen som utför dem behöver vara kunnig inom utveckling. Dessutom lever Agiloft upp till kraven på ITIL-certifiering.

Paul Fransson, Chef IT/System på Affärsverken, berättar hur de blivit hjälpta av det nya systemet:
”Agiloft ger oss bättre struktur på arbetet på alla plan. Vi får större kontroll och spårbarhet – både när det kommer till godkännanden, behörigheter, inköp och tillträden.”

Förutom att leverera Agiloft har Hillside Nordic även implementerat systemet och hjälper till löpande vid behov. Ett arbete Paul Fransson berättar att de är mycket nöjda med:

”Hillside Nordic har en bred kompetens och jag känner mig alltid prioriterad som kund. De förstår när något är akut och har alltid tid att hjälpa oss”.

Vill du också få bättre struktur i ditt företag?

Landskronahem

Uppdrag: IT-säkerhet/Microsoft

Landskronahem är ett allmännyttigt bostadsföretag vilket innebär att de arbetar för en bättre bostadssituation för alla landskronabor – både genom bra och prisvärda bostäder men också genom att utveckla kvarter och hela stadsdelar.

Med ca 2 700 hyresrätter i sina ägor är det inte svårt att förstå att en säker och smidig IT-miljö är av betydelse. Hillside Nordic fick därför i uppdrag att stärka upp Landskronahems IT-miljö säkerhetsmässigt genom att bland annat se över svagheter och migrera alla användare till Microsoft 365.
 
Projektet är i skrivande stund i full gång och förväntas fortlöpa ett tag framöver. Men trots att projektet inte är i mål berättar Daniel Nordstedt, IT- och tekniksamordnare på Landskronahem, att de redan sett resultat av arbetet

Vill du också höja säkerheten i ditt företag?

Cookies.

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.