Efterlevnad

Hillside stödjer ert arbete kring att efterleva kraven som ställs på er organisation eller företag. Det kan vara kravet på ett systematiskt informationssäkerhetsarbete , skydd av personuppgifter eller något annat regulatorisktkrav.

Informationssäkerhet

Hillside stödjer er i implementationen eller vidareutvecklingen av ett strukturerat och systematiskt informationssäkerhetsarbete. Vi har också kompetensen att hjälpa er implementera praktiska, tekniska kontroller och säkerhetsfunktioner. Läs mer om våra praktiska lösningar under tjänsten informationssäkerhet.

Ledningssystem för Informationssäkerhet

Vill ni börja arbeta systematiskt och strukturerat med er informationssäkerhet, eller kräver era kunder att ni gör det? Vi kan hjälpa er att ta fram ett Ledningssystem för Informationssäkerhet (LIS) i enlighet med standarden ISO27001. Har ni hunnit en bit på vägen och vill veta vart ni står kan vi erbjuda en GAP-analys gentemot standarden.

NIS-direktivet

NIS-direktivet som genomfördes i Sverige 2018 ställer krav på de som levererar samhällsviktiga tjänster ex Energi, Hälso och Sjukvård, Digital Infrastruktur mfl, att de skall arbeta systematiskt och riskbaserat med informationssäkerhet. Det ställs inga krav på certifiering, men arbetar man med ett Ledningssystem för Informationssäkerhet enligt ISO 27001 så uppfyller man det kravet.

Dataskydd

Hillside har utvecklat en mognadsmodell för bearbetning av GDPR-kraven, vilket gör det lättare för er att få en överblick över var och hur ni hanterar personuppgifter och att också koppla risker och skyddsåtgärder till denna hantering.

Systemstöd Efterlevnad

I vår processplattform Agiloft, där vi bland annat levererar lösningar för IT-tjänstehantering, och Kontraktshantering har vi också möjligheten att få systemstöd för våra efterlevnadsprocesser inom ex LIS, GDPR, ISO27001.

Hillside Nordic AB är ett ungt modernt företag med unik gedigen kompetens och erfarenhet inom IT. Vi ligger alltid i absolut framkant när det gäller IT Tjänstehantering, Informationssäkerhet, IT Arkitektur, Digitalisering och Samarbetslösningar. Vi vet hur man bygger en effektiv och hållbar IT leverans, oavsett bransch och storlek!

ADRESS:

Campus Gräsvik 8 371 75 Karlskrona, Sverige